Sostenibilitat

El creixement econòmic i demogràfic han posat de manifest la necessitat de dirigir-nos cap al model de ciutat sostenible; vetllant per la cura del medi ambient. Les noves tecnologies poden jugar en aquest àmbit un paper molt important, per exemple quant a l'estalvi energètic, cleantech o en termes d'eficiència.
ENLLUMENAT PÚBLIC
EN QUÈ CONSISTEIX? Regulació automàtica dels sistemes d'enllumenat públic que permetin una adaptació de la llum a diferents ambients o moments del dia alhora que s'estalvia energia. A QUI VA ...
llegeix més
CIUTAT NETA
EN QUÈ CONSISTEIX? Ajudar el compromís de brindar recol·lecció dels residus i proporcionar la infraestructura urbana necessària per al manteniment permanent de la neteja de la ciutat. Comprovació i resolució ...
llegeix més
SOROLL SOSTENIBLE
¿EN QUÈ CONSISTEIX? Lluitar i combatre contra la contaminació acústica, considerant-se aquesta un dels factors mediambientals més importants amb efectes negatius sobre la salut de les persones. Mapes de soroll ...
llegeix més
SOCIAL HOUSING
EN QUÈ CONSISTEIX? Transformar Habitatges Socials per a persones en risc d'exclusió social en Habitatges Connectats implementant solucions IoT. Dotar d'una solució capaç d'analitzar paràmetres relacionats amb el consum d'aigua, ...
llegeix més