Transformació digital

La Transformació digital promou l'aparició de noves oportunitats per a les ciutats que sorgeixen gràcies a l'aparició de les tecnologies. Permet adaptar la ciutat a les necessitats del present i del futur, utilitzant la tecnologia i les dades per a oferir millors serveis.
Asset management
EN QUÈ CONSISTEIX? Solució d'extrem a extrem flexible i integrada que permet la vigilància remota d'actius rastrejats. DETALLS TÈCNICS Aquesta solució de rastreig permet la vigilància remota d'actius rastrejats (palets, ...
llegeix més