CIUTAT NETA

EN QUÈ CONSISTEIX?

Ajudar el compromís de brindar recol·lecció dels residus i proporcionar la infraestructura urbana necessària per al manteniment permanent de la neteja de la ciutat.

Comprovació i resolució de punts crítics de brutícia mitjançant sensors de volumetria així com prototips d’escombres amb geolocalització i acceleradors.

A QUI VA DIRIGIT? BENEFICIS

USUARI FINAL

Qualitat de vida

Increment de salut

Consciència i interès comú

Detecció de conflictes abans que es produeixin

Millora de la percepció ciutadana en els espais públics

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Gestió eficaç i eficient de la brutícia

Sostenibilitat

Millora del suport ciutadà

Millora de la convivència dels veïns

Millor coneixement de la problemàtica abans d’escometre actuacions

prev
next