ENLLUMENAT PÚBLIC

EN QUÈ CONSISTEIX?

Regulació automàtica dels sistemes d’enllumenat públic que permetin una adaptació de la llum a diferents ambients o moments del dia alhora que s’estalvia energia.

A QUI VA DIRIGIT? BENEFICIS

USUARI FINAL

Qualitat de vida

Increment de salut

Òptima visibilitat

Seguretat

Detecció de conflictes abans que es produeixin

Millora de la percepció ciutadana en els espais públics

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Gestió eficaç i eficient del enlllumenat

Sostenibilitat

Millora del suport ciutadà

Millora de la convivència dels veïns

Millor coneixement de la problemàtica abans d’escometre actuacions

prev
next