GENTRIFICACIÓ

ÍNDEX DE RISC DE GENTRIFICACIÓ A BARCELONA

En què consisteix ?

La gentrificació està ocorrent en totes les grans ciutats del món, tenint així una notable presència a Barcelona.

Mitjançant l’índex de Risc de Gentrificació, es busca donar suport a l’ajuntament de Barcelona en el procés de determinar el risc o vulnerabilitat de cada veïnat de ser “gentrificat“ en un futur pròxim, utilitzant anàlisi i metodologies avançades que aprofiten la plataforma de CityOS.

DETALLS DE LA SOLUCIÓ

L’objectiu primordial de la solució consisteix a construir un índex de risc de gentrificació, que, al seu torn està compost per dos subíndexs: un subíndex de propietat i un subíndex poblacional que modula el primer sobre la base de la proporció de la població més resident de cada unitat geogràfica.

Aquest índex de gentrificació, calculat mitjançant metodologia analítica i en temps real, s’estima per unitat geogràfica (Barri, Districte) i unitat de temps.

BENEFICIS

Identificació de barris vulnerables a la gentrificació a Barcelona.

Eina de visualització per a l’elaboració de polítiques.

Capacitat per a detectar tendències i poder usar-les com una eina de gestió i planificació.

prev
next