Barcelona adjudica el seu contracte per a CityOS

Barcelona adjudica el seu contracte per a CityOS, el sistema operatiu de la ciutat que permetrà la gestió urbana integral a través de les TIC.

La millora dels serveis d’atenció i emergències, tenint en compte totes les variables tals com el trànsit, subministraments, condicions climàtiques i la concessió de permisos a la ciutat mitjançant l’avaluació de dades sobre la població, gustos i tendències, són solament alguns exemples de com un sistema de gestió d’informació intel·ligent podria atendre les necessitats reals del públic i, en última instància, millorar les seves activitats diàries.

Per a aconseguir la plataforma CityOS més apropiada, i donada la falta en el mercat de qualsevol producte que compleixi amb aquestes expectatives de la nostra ciutat, l’Ajuntament de Barcelona ha optat per obrir un diàleg competitiu amb les empreses per a permetre-li innovar i desenvolupar conjuntament els requisits per a crear aquest sistema.

El diàleg competitiu va començar a l’abril de 2013 i un total de 23 empreses es van presentar. Aquesta innovadora fórmula de compra permet la col·laboració públic-privada (PPC) en àrees on la innovació i les solucions que encara no són proporcionades pels mercats són clau.

A més, CityOS es va concebre com una tecnologia en el núvol per a ser compartida per totes les ciutats que desitgin adoptar-la, de manera que pugui convertir-se en un estàndard, i conduir a una massa crítica de ciutats que proveeixi una demanda per a desenvolupar-la i innovar-la any rere any.

CityOS, un projecte exemplar de col·laboració públic-privada, es va desenvolupar sota els auspicis de l’estatus de Capital Europea de la Innovació que posseeix Barcelona, amb la finalitat de promoure de forma contínua projectes socials com Vincles (una xarxa de suport per a persones solitàries llançada per Barcelona) i el guanyador del Premi de la Fundació Bloomberg en 2014).

L’oferta per a obtenir, desenvolupar i mantenir aquest sistema té un pressupost màxim d’1.700.000 euros (IVA inclòs) per un període de tres anys. Durant aquest període, CityOs pretén convertir-se en el centre neuràlgic dels nous sistemes d’informació tant de l’autoritat local com de la ciutat.

  • CityOS model conceptual

CityOS és un sistema obert que permetrà la integració de tots els sistemes d’informació municipal actuals (registre de població local, impostos, permisos, etc.) amb els nous sistemes de gestió pública (mobilitat, energia, resiliència, soroll, etc.) i també amb els sistemes d’operadors i proveïdors de serveis privats (aigua, energia, etc.) i tots els actors públics (socials, culturals, educatius), configurant el concepte ampli de Barcelona com una ciutat intel·ligent.

Tecnològicament, CityOS integrarà els sistemes més tècnics que Barcelona ha desenvolupat en els últims anys, com el sistema Sentilo, que administra els diversos sensors de la ciutat, com els que es troben en parcs i jardins que poden irrigar d’acord amb el nivell d’humitat, o els que determinen els nivells de contaminació acústica, amb funcions més innovadores que inclouen anàlisis intel·ligents de dades.

Tot això tenint en compte la necessitat de créixer i convertir-se en un estàndard tecnològic mundial.

  • Diàleg competitiu: fórmula innovadora per a la contractació pública

El procediment de diàleg competitiu per al desenvolupament de CityOS es va dur a terme en etapes. El procés va començar a l’abril de 2013 i 23 empreses es van presentar, algunes de les quals es van presentar individualment i unes altres mitjançant la constitució d’unions temporals d’empreses (UTE). Aquest procés va continuar amb la presentació final de 13 candidats.

Durant l’etapa anterior, l’organisme d’adquisicions corresponent va avaluar els documents rebuts dels diferents oferents i va convidar a un màxim de sis candidats, els que van obtenir les puntuacions més altes, a participar en una etapa de diàleg. A això li va seguir l’obertura de l’etapa de desenvolupament, una interacció amb els candidats per a determinar i establir la solució o les solucions més adequades per a satisfer les necessitats de l’organisme d’adquisicions.

Una vegada que es van completar les etapes prèvies, l’òrgan de contractació va convidar els candidats a presentar les seves ofertes finals, basant-se en la solució o solucions específiques presentades durant l’etapa de diàleg. Els candidats van presentar les seves ofertes, que van ser avaluades segons els criteris d’adjudicació del contracte establerts inicialment, que van finalitzar amb l’adjudicació del contracte proposat l’abril de 2015.

prev