CONEIX MÉS LA PLATAFORMA CITYOS

CityOS és una Plataforma analítica basada en productes Open Source que permet desenvolupar tots aquells casos d’ús que una Smart City pugui necessitar, gestionant la seguretat, el govern de la dada i amb una orientació modular i adaptable.

ACCÉS A LES DADES

CityOS controla l’accés a les dades des d’un component únic que exposa una API de serveis de consum basat en standards (per exemple, WFS). D’aquesta manera, es gestionen la seguretat, volumetries i traçabilitat des d’un únic component de l’arquitectura per governar l’accés a les dades.

ONTOLOGIA

CityOS disposa d’un model conceptual de la ciutat basat en una Ontologia. Aquest component permet unificar la visió funcional de les diferents dades tractades a la Plataforma amb un tractament semàntic i relacional de les mateixes. Aquesta estratègia facilita a l’usuari de negoci la interacció amb les dades i li proporcionar capacitats de descobriment sobre les dades.

ANALÍTICA

CityOS proporciona la capacitat per executar processos d’Analítica Avançada tals com la construcció de models predictius, precriptius, de simulació i anàlisi d’informació semiestructurada utilitzant qualsevol de les tecnologies obertes que existeixen al mercat (R, SAS, Python…).

REPOSITORI BIG DATA

CityOS aprofita tota la capacitat i potència de procés en paral·lel de les tecnologies de l’ecosistema Hadoop, que permet el tractament de grans volums de dades, proporcionant escalabilitat, alta disponibilitat i una gran varietat d’eines i serveis per l’operació i la gestió de la plataforma. Hadoop està concebut per donar una gran varietat de solucions pel tractament de dades molt heterogènies tals com informació desestructurada, vídeos, fitxer cíclics, etc.

INGESTA DE DADES

Les diferents fonts de dades per CityOS es tracten d’una forma homogènia, tant si són dades en temps real com si són grans càrregues d’informació. En aquest sentit, totes les dades s’enriqueixen amb informació de context predefinida, es transformen a formats comuns i s’historifiquen totes les dades per tal que es puguin tractar des d’un punt de vista analític i operacional. Per tal d’assolir aquest objectiu, CityOS proporciona processos genèrics que, sense codificació, permeten la ingesta de noves fonts de dades, facilitant la Governança de la Dada així com la gestió de la seva qualitat.