SOROLL SOSTENIBLE

¿EN QUÈ CONSISTEIX?

Lluitar i combatre contra la contaminació acústica, considerant-se aquesta un dels factors mediambientals més importants amb efectes negatius sobre la salut de les persones.

Mapes de soroll i plans de comunicació amb els ciutadans per a
minimitzar la contaminació acústica.

A QUI VA DIRIGIT? BENEFICIS

USUARI FINAL

Qualitat de vida

Increment de salut

Consciència i interès comú

Conciencia e interés común

Detecció de conflictes abans que es produeixin

Millora de la percepció ciutadana en els espais públics

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Gestió eficaç i eficient del soroll

Sostenibilitat

Millora del suport ciutadà

Millora de la convivència dels veïns

Millor coneixement de la problemàtica abans d’escometre actuacions

prev
next